Stanley

Stanley

STANLEY แบรนด์ที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ก่อตั้งโดย William Stanley Jr. ผู้ที่มีความชื่นชอบในการรักษาอุณภูมิของเครื่องดื่ม ปัจจุบัน STANLEY เป็นผู้ผลิต Mugs & Flasks อันดับต้นๆของโลกและยังเป็นแบรนด์ที่ไม่ว่าใครที่ได้เห็นโลโก้แล้วต่างก็รู้ได้ทันทีถึงความเก่าแก่ของแบรนด์

Showing 1–15 of 38 results

Line Chat