การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้าภายในประเทศ

รายการสั่งซื้อสินค้าและชำระเงินสำเร็จภายใน 23.59 น. สินค้าจะถูกจัดส่งภายในวันถัดไป จัดส่งสินค้าทุกวันจันทร์ ถึง วันเสาร์ (หยุดวันนักขัตฤกษ์)
หมายเหตุ – สินค้าบางรายการที่ต้องรอผลิต (Pre-order) จึงอาจส่งผลให้มีระยะเวลาจัดส่งเกินจากที่ระบุไว้

ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า
กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ – ภายใน 1-2 วันทำการ นับจากวันที่รายการสั่งซื้อสำเร็จ
พื้นที่พิเศษ หรือพื้นที่ห่างไกล – ใช้ระยะเวลาในการจัดส่ง 2 – 3 วัน ทำการ หรือ เวลาการจัดส่งอาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ

บริการส่งด่วน
บริการส่งด่วน ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล. โปรดระบุการจัดส่ง “บริการแมสเซ็นเจอร์ด่วน” (ลูกค้าเป็นรับผิดชอบและชำระค่าส่งปลายทางเท่านั้น)

Line Chat