Cayl

Cayl

CAYL แบรนด์เสื้อผ้าเอาท์ดอร์สัญชาติเกาหลีใต้ ก่อตั้งขึ้นจากความชื่นชอบ Mountain sports ตั้งแต่ปี 2011 CAYL ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์เอาท์ดอร์ที่มีฟังก์ชันการใช้งาน ตั้งแต่กระเป๋าไปจนถึงแจ็คเก็ต ที่ไม่เพียงมีประสิทธิภาพในการใช้งานจริงเท่านั้น แต่ยังเข้ากับชีวิตประจำวันได้อย่างลงตัวทั้งในด้านฟังก์ชันและความสวยงาม

Showing 1–15 of 22 results

Line Chat